- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra
No
İli/İlçesiMahallesi/
Köyü
MevkiiCinsiAda/ParselYüzölçümü (m2)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/3864,00TamKonut Alanı60.500,0018.150,0013.07.202109:30
2Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/4870,00TamKonut Alanı61.000,0018.300,0013.07.202109:45
3Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/5871.00TamKonut Alanı61.000,0018.300,0013.07.202110:00
4Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüAktepeTarla110/166.603,04/
26.478,04
Hisseliİmarsız20.100,006.030,0013.07.202110:15
5Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa110/45735,16Tamİmarsız11.300,003.390,0013.07.202110:30
6Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa161/11.038,30Tamİmarsız15.800,004.740,0013.07.202110:45
7Kırşehir/MucurAsmakaradam köyüKöyiçiArsa161/71.169,52Tamİmarsız17.800,005.340,0013.07.202111:00
8Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa167/331.489,48Tamİmarsız22.600,006.780,0013.07.202111:15
9Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa194/21.136,58Tamİmarsız17.300,005.190,0013.07.202111:30
10Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa155/15686,70Tamİmarsız10.500,003.150,0013.07.202111:45
11Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa200/1809,22Tamİmarsız12.400,003.720,0013.07.202113:15
12Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa155/12683,13Tamİmarsız90.000,0027.000,0013.07.202113:30
13Kırşehir/MucurAydoğmuş KöyüKöycivarıArsa144/4775,95Tamİmarsız11.850,003.555,0013.07.202113:45
14Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa110/32.011,11Tamİmarsız30.200,009.060,0013.07.202114:00
15Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa119/13.235,54Tamİmarsız65.400,0019.620,0013.07.202114:15
16Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa181/3230,12Tamİmarsız4.000,001.200,0013.07.202114:30
17Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKurtbayırı      Tarla150/19     4.658,20Tamİmarsız14.100,004.230,0013.07.202114:45
18Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKurtbayırıTarla150/2911.844,37Tamİmarsız35.600,0010.680,0013.07.202115:00
19Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKurtbayırıTarla152/11832.568,95Tamİmarsız97.800,0029.340,0013.07.202115:15
20Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüYarımağılTarla168/4617.105,63Tamİmarsız21.400,006.420,0013.07.202115:30
21Kırşehir/MucurBudak KöyüKöyiçiArsa130/2572,17Tamİmarsız8.600,002.580,0013.07.202115:45
22Kırşehir/MucurGeycek KöyüKıranyurduTarla106/4820.041,18Tamİmarsız51.200,0015.360,0014.07.202109:30
23Kırşehir/MucurGeycek KöyüYanıkyerBağ Yeri109/2552.640,92Tamİmarsız8.000,002.400,0014.07.202109:45
24Kırşehir/MucurGüzyurdu KöyüKamışağılTarla105/643.863,65Tamİmarsız11.600,003.480,0014.07.202110:00
25Kırşehir/MucurKaraarkaç KöyüAcerağılTarla102/404.722,06Tamİmarsız22.000,006.600,0014.07.202110:15
26Kırşehir/MucurKızıldağ Yeniyapan KöyüKöyiçiArsa309/1703,77Tamİmarsız9.860,002.958,0014.07.202110:30
27Kırşehir/MucurKızıldağ Yeniyapan KöyüKöyiçiArsa235/1358,52Tamİmarsız5.500,001.650,0014.07.202110:45
28Kırşehir/MucurKızıldağ Yeniyapan KöyüKöyiçiArsa236/180,24Tamİmarsız1.250,00375,0014.07.202111:00
29Kırşehir/MucurKurugöl KöyüHacet HüyüğüTarla108/274.317,43Tamİmarsız13.000,003.900,0014.07.202111:15
30Kırşehir/MucurKurugöl KöyüGüvercinlikTarla282/22812.036,92Tamİmarsız36.200,0010.860,0014.07.202111:30
31Kırşehir/MucurKuşaklı KöyüKöyiçiArsa112/642.072,40Tamİmarsız31.100,009.330,0014.07.202111:45
32Kırşehir/MucurKuşaklı KöyüKöyiçiArsa119/21.703,22Tamİmarsız25.550,007.665,0014.07.202113:15
33Kırşehir/MucurMedetsiz KöyüEminağılıTarla104/689.565,96Tamİmarsız44.000,0013.200,0014.07.202113:30
34Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüSıgırmalı      Tarla116/85.043,78Tamİmarsız10.300,003.090,0014.07.202113:45
35Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa155/54.124,69Tamİmarsız41.700,0012.510,0014.07.202114:00
36Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa158/11.462,38Tamİmarsız16.450,004.935,0014.07.202114:15
37Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa155/15.778,47Tamİmarsız58.200,0017.460,0014.07.202114:30
38Kırşehir/MucurTataryeğenağa Köyü TatargediğiTarla109/2412.103,21Tamİmarsız42.600,0012.780,0014.07.202114:45
39Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüSığırmalı      Tarla122/1221.807,48Tamİmarsız87.500,0026.250,0014.07.202115:00
40Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüSığırmalıTarla122/1316.270,76Tamİmarsız100.000,0030.000,0014.07.202115:15

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-   İkametgâh belgesi,
2-   Nüfus cüzdan sureti,
3-   Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4-   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-  Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2-  Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3-  Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4-  Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– Banka teminat mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodu sorgusunda durumun riskli olmaması ve bu durumun ihale saatinden önce Hükümet Konağı girişinde ibraz edilerek ispatı gerekmektedir.
– Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de                                                          İlan No: ILN01405660

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir