- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 54 ADET ARSA SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
54 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

1- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Hamdiye, Yenice ve Solaklı Mahallelerinde bulunan 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.05.2022 tarih ve 22 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Taşınmaz arsaların İhalesi 10.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
4- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
5- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
7- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

 

S.No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m²Taşınmazın Cinsi/Niteliği 

Taşınmazın Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

1Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii96117.337,14 m27.337,14 m2ARSA0.50 emsal-7.50  hacmaks TİCARİ110,00807.085,40₺24.212,56 TL03.06.202214.00-17.00
2Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9621725,00 m2725,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0054.375,00 ₺1.631,25 TL03.06.202214.00-17.00
3Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9622725,00 m2725,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0054.375,00 ₺1.631,25 TL03.06.202214.00-17.00
4Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9623725,00 m2725,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0054.375,00 ₺1.631,25 TL03.06.202214.00-17.00
5Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9624725,00 m2725,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0054.375,00 ₺1.631,25 TL03.06.202214.00-17.00
6Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9625725,00 m2725,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0054.375,00 ₺1.631,25 TL03.06.202214.00-17.00
7Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9626730,54 m2730,54 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT70,0051.137,80 ₺1.534,13 TL03.06.202214.00-17.00
8Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9627659,54 m2659,54 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0042.870,10 ₺1.286,10 TL03.06.202214.00-17.00
9Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9628719,84 m2719,84 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0046.789,60 ₺1.403,69 TL03.06.202214.00-17.00
10Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9629720,50 m2720,50 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0046.832,50 ₺1.404,98 TL03.06.202214.00-17.00
11Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii96210721,15 m2721,15 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0046.874,75 ₺1.406,24 TL03.06.202214.00-17.00
12Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii96211721,80 m2721,80 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0046.917,00 ₺1.407,51 TL03.06.202214.00-17.00
13Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii96212739,23 m2739,23 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0048.049,95 ₺1.441,50 TL03.06.202214.00-17.00
14Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9631620,00 m2620,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.300,00 ₺1.209,00 TL03.06.202214.00-17.00
15Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9632620,00 m2620,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.300,00 ₺1.209,00 TL03.06.202214.00-17.00
16Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9633620,00 m2620,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.300,00 ₺1.209,00 TL03.06.202214.00-17.00
17Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9634623,88 m2623,88 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.552,20 ₺1.216,57 TL03.06.202214.00-17.00
18Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9635619,71 m2619,71 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.281,15 ₺1.208,43 TL03.06.202214.00-17.00
19Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9636620,02 m2620,02 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.301,30 ₺1.209,04 TL03.06.202214.00-17.00
20Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9637620,02 m2620,02 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0040.301,30 ₺1.209,04 TL03.06.202214.00-17.00
21Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9638639,60 m2639,60 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0041.574,00 ₺1.247,22 TL03.06.202214.00-17.00
22Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9641750,00 m2750,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0045.000,00 ₺1.350,00 TL03.06.202214.00-17.00
23Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9642650,00 m2650,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
24Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9643650,00 m2650,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0039.000,00 ₺1.170,00

TL

03.06.202214.00-17.00
25Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9644688,13 m2688,13 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0041.287,80 ₺1.238,63 TL03.06.202214.00-17.00
26Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9645813,19 m2813,19 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0048.791,40 ₺1.463,74 TL03.06.202214.00-17.00
27Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9646750,00 m2750,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0045.000,00 ₺1.350,00 TL03.06.202214.00-17.00
28Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9651946,00 m2946,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT80,0075.680,00 ₺2.270,40 TL03.06.202214.00-17.00
29Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9657638,86 m2638,86 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0041.525,90 ₺1.245,78 TL03.06.202214.00-17.00
30Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9658701,90 m2701,90 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0045.623,50 ₺1.368,71 TL03.06.202214.00-17.00
31Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9659702,26 m2702,26 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0052.669,50 ₺1.580,09 TL03.06.202214.00-17.00
32Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii96510702,62 m2702,62 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT75,0052.696,50 ₺1.580,90 TL03.06.202214.00-17.00
33Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9672625,00 m2625,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0037.500,00 ₺1.125,00 TL03.06.202214.00-17.00
34Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9673625,00 m2625,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0037.500,00 ₺1.125,00 TL03.06.202214.00-17.00
35Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9674625,00 m2625,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0037.500,00 ₺1.125,00 TL03.06.202214.00-17.00
36Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9675738,68 m2738,68 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT60,0044.320,80 ₺1.329,62 TL03.06.202214.00-17.00
37Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9711733,00 m2733,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0047.645,00 ₺1.429,35 TL03.06.202214.00-17.00
38Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9712600,00 m2600,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
39Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9713600,00 m2600,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
40Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9714600,00 m2600,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
41Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9715600,00 m2600,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
42Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9716600,00 m2600,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0039.000,00 ₺1.170,00 TL03.06.202214.00-17.00
43Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9723594,55 m2594,55 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0038.645,75 ₺1.159,37 TL03.06.202214.00-17.00
44Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii9724704,75 m2704,75 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0045.808,75 ₺1.374,26 TL03.06.202214.00-17.00
45Hamdiye Mahallesi/ Kurugöl Çukuru Mevkii9725645,02 m2 Hisseli 28726/32251 (574,52 m2)574,52 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT65,0037.343,80 ₺1.120,31 TL03.06.202214.00-17.00
46Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii307111.135,00 m2 Hisseli 1085/1135 (1.085,00 m2)1.085,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,00151.900,00 ₺4.557,00 TL03.06.202214.00-17.00
47Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30724400,00 m2400,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0056.000,00 ₺1.680,00 TL03.06.202214.00-17.00
48Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30725371,00 m2371,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0051.940,00 ₺1.558,20 TL03.06.202214.00-17.00
49Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30726510,00 m2510,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0071.400,00 ₺2.142,00 TL03.06.202214.00-17.00
50Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30727400,00 m2400,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0056.000,00 ₺1.680,00 TL03.06.202214.00-17.00
51Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30728400,00 m2400,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0056.000,00 ₺1.680,00 TL03.06.202214.00-17.00
52Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii30729400,00 m2400,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0056.000,00 ₺1.680,00 TL03.06.202214.00-17.00
53Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii307210425,00 m2425,00 m2ARSAAyrık Nizam-3 Kat KONUT140,0059.500,00 ₺1.785,00 TL03.06.202214.00-17.00
54Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii7068446,00 m2446,00 m2ARSAAyrık Nizam-2 Kat KONUT175,0078.050,00 ₺2.341,50 TL03.06.202214.00-17.00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de                              BASIN:01625739                                   bik.gov.tr

Comments

  1. Sata sata bitiremediler! Nasıl Mucur’muş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir