- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 54 ADET ARSA SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
54 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

1- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Hamdiye, Yenice ve Solaklı Mahallelerinde bulunan 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.05.2022 tarih ve 22 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Taşınmaz arsaların İhalesi 10.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
4- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
5- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
7- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

 

S.No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/Niteliği  

Taşınmazın Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

1 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 961 1 7.337,14 m2 7.337,14 m2 ARSA 0.50 emsal-7.50  hacmaks TİCARİ 110,00 807.085,40₺ 24.212,56 TL 03.06.2022 14.00-17.00
2 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 1 725,00 m2 725,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 54.375,00 ₺ 1.631,25 TL 03.06.2022 14.00-17.00
3 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 2 725,00 m2 725,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 54.375,00 ₺ 1.631,25 TL 03.06.2022 14.00-17.00
4 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 3 725,00 m2 725,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 54.375,00 ₺ 1.631,25 TL 03.06.2022 14.00-17.00
5 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 4 725,00 m2 725,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 54.375,00 ₺ 1.631,25 TL 03.06.2022 14.00-17.00
6 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 5 725,00 m2 725,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 54.375,00 ₺ 1.631,25 TL 03.06.2022 14.00-17.00
7 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 6 730,54 m2 730,54 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 70,00 51.137,80 ₺ 1.534,13 TL 03.06.2022 14.00-17.00
8 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 7 659,54 m2 659,54 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 42.870,10 ₺ 1.286,10 TL 03.06.2022 14.00-17.00
9 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 8 719,84 m2 719,84 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 46.789,60 ₺ 1.403,69 TL 03.06.2022 14.00-17.00
10 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 9 720,50 m2 720,50 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 46.832,50 ₺ 1.404,98 TL 03.06.2022 14.00-17.00
11 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 10 721,15 m2 721,15 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 46.874,75 ₺ 1.406,24 TL 03.06.2022 14.00-17.00
12 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 11 721,80 m2 721,80 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 46.917,00 ₺ 1.407,51 TL 03.06.2022 14.00-17.00
13 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 962 12 739,23 m2 739,23 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 48.049,95 ₺ 1.441,50 TL 03.06.2022 14.00-17.00
14 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 1 620,00 m2 620,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.300,00 ₺ 1.209,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
15 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 2 620,00 m2 620,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.300,00 ₺ 1.209,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
16 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 3 620,00 m2 620,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.300,00 ₺ 1.209,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
17 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 4 623,88 m2 623,88 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.552,20 ₺ 1.216,57 TL 03.06.2022 14.00-17.00
18 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 5 619,71 m2 619,71 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.281,15 ₺ 1.208,43 TL 03.06.2022 14.00-17.00
19 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 6 620,02 m2 620,02 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.301,30 ₺ 1.209,04 TL 03.06.2022 14.00-17.00
20 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 7 620,02 m2 620,02 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 40.301,30 ₺ 1.209,04 TL 03.06.2022 14.00-17.00
21 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 963 8 639,60 m2 639,60 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 41.574,00 ₺ 1.247,22 TL 03.06.2022 14.00-17.00
22 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 1 750,00 m2 750,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 45.000,00 ₺ 1.350,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
23 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 2 650,00 m2 650,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
24 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 3 650,00 m2 650,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 39.000,00 ₺ 1.170,00

TL

03.06.2022 14.00-17.00
25 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 4 688,13 m2 688,13 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 41.287,80 ₺ 1.238,63 TL 03.06.2022 14.00-17.00
26 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 5 813,19 m2 813,19 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 48.791,40 ₺ 1.463,74 TL 03.06.2022 14.00-17.00
27 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 964 6 750,00 m2 750,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 45.000,00 ₺ 1.350,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
28 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 965 1 946,00 m2 946,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 80,00 75.680,00 ₺ 2.270,40 TL 03.06.2022 14.00-17.00
29 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 965 7 638,86 m2 638,86 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 41.525,90 ₺ 1.245,78 TL 03.06.2022 14.00-17.00
30 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 965 8 701,90 m2 701,90 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 45.623,50 ₺ 1.368,71 TL 03.06.2022 14.00-17.00
31 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 965 9 702,26 m2 702,26 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 52.669,50 ₺ 1.580,09 TL 03.06.2022 14.00-17.00
32 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 965 10 702,62 m2 702,62 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 75,00 52.696,50 ₺ 1.580,90 TL 03.06.2022 14.00-17.00
33 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 967 2 625,00 m2 625,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 37.500,00 ₺ 1.125,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
34 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 967 3 625,00 m2 625,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 37.500,00 ₺ 1.125,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
35 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 967 4 625,00 m2 625,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 37.500,00 ₺ 1.125,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
36 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 967 5 738,68 m2 738,68 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 60,00 44.320,80 ₺ 1.329,62 TL 03.06.2022 14.00-17.00
37 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 1 733,00 m2 733,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 47.645,00 ₺ 1.429,35 TL 03.06.2022 14.00-17.00
38 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 2 600,00 m2 600,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
39 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 3 600,00 m2 600,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
40 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 4 600,00 m2 600,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
41 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 5 600,00 m2 600,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
42 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 971 6 600,00 m2 600,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 39.000,00 ₺ 1.170,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
43 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 972 3 594,55 m2 594,55 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 38.645,75 ₺ 1.159,37 TL 03.06.2022 14.00-17.00
44 Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii 972 4 704,75 m2 704,75 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 45.808,75 ₺ 1.374,26 TL 03.06.2022 14.00-17.00
45 Hamdiye Mahallesi/ Kurugöl Çukuru Mevkii 972 5 645,02 m2 Hisseli 28726/32251 (574,52 m2) 574,52 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 65,00 37.343,80 ₺ 1.120,31 TL 03.06.2022 14.00-17.00
46 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3071 1 1.135,00 m2 Hisseli 1085/1135 (1.085,00 m2) 1.085,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 151.900,00 ₺ 4.557,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
47 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 4 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
48 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 5 371,00 m2 371,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 51.940,00 ₺ 1.558,20 TL 03.06.2022 14.00-17.00
49 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 6 510,00 m2 510,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 71.400,00 ₺ 2.142,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
50 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 7 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
51 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 8 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
52 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 9 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
53 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 10 425,00 m2 425,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 59.500,00 ₺ 1.785,00 TL 03.06.2022 14.00-17.00
54 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 706 8 446,00 m2 446,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat KONUT 175,00 78.050,00 ₺ 2.341,50 TL 03.06.2022 14.00-17.00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de                              BASIN:01625739                                   bik.gov.tr

Comments

  1. Sata sata bitiremediler! Nasıl Mucur’muş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir