- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’nin 11 Adet Taşınmaz Satış İlanı

                      MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan 11 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 28.04.2023 tarih ve 21 no’ lu kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Taşınmaz arsaların ihalesi 17.05.2023 Çarşamba saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:50’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
 3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale, şartnamesi ve hakkında ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın Plan Durumu Encümence Uygun Görülen1 M2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Solaklı Mahallesi 1036 5 1.183 m2 1.183 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 318,00 TL 376.194,00 TL 11.285,82 TL 17.05.2023 14.00-15.30
2 Solaklı Mahallesi 614 1 1.026 m2 1.026 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 201.096,00 TL 6.032,88 TL 17.05.2023 14.00-15.30
3 Yenice Mahallesi 887 3 1.181 m2 1.181 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 598,00 TL 706.238,00 TL 21.187,14 TL 17.05.2023 14.00-15.30
4 Yenice Mahallesi 887 4 524 m2 524 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 598,00 TL 313.352,00 TL 9.400,56 TL 17.05.2023 14.00-15.30
5 Yenice Mahallesi 3072 8 400 m2 400 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 228,00 TL 91.200,00 TL 2.736,00 TL 17.05.2023 14.00-15.30
6 Yenice Mahallesi 3072 9 400 m2 400 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 228,00 TL 91.200,00 TL 2.736,00 TL 17.05.2023 14.00-15.30
7 Yenice Mahallesi 1088 1 800 m2 800 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,00 TL 200.800,00 TL 6.024,00 TL 17.05.2023 14.00-15.30
8 Yenice Mahallesi 1088 2 700 m2 700 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,00 TL 175.700,00 TL 5.271,00 TL 17.05.2023 14.00-15.30
9 Yenice Mahallesi 1088 3 1.174 m2 1.174 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,00 TL 294.674,00 TL 8.840,22 TL 17.05.2023 14.00-15.30
10 Yenice Mahallesi 1088 5 787 m2 787 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,00 TL 197.537,00 TL 5.926,11 TL 17.05.2023 14.00-15.30
11 Yenice Mahallesi 1088 6 800 m2 800 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,00 TL 200.800,00 TL 6.024,00 TL 17.05.2023 14.00-15.30

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                        BASIN: 01821886                   bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir