- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’nin 11 Adet Taşınmaz Satış İlanı

                      MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan 11 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 28.04.2023 tarih ve 21 no’ lu kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Taşınmaz arsaların ihalesi 17.05.2023 Çarşamba saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:50’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
 3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale, şartnamesi ve hakkında ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m²Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın Plan Durumu Encümence Uygun Görülen1 M2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1Solaklı Mahallesi103651.183 m21.183 m2ARSAA2(0.30-0.60)318,00 TL376.194,00 TL11.285,82 TL17.05.202314.00-15.30
2Solaklı Mahallesi61411.026 m21.026 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL201.096,00 TL6.032,88 TL17.05.202314.00-15.30
3Yenice Mahallesi88731.181 m21.181 m2ARSAA3(0.30-0.90)598,00 TL706.238,00 TL21.187,14 TL17.05.202314.00-15.30
4Yenice Mahallesi8874524 m2524 m2ARSAA3(0.30-0.90)598,00 TL313.352,00 TL9.400,56 TL17.05.202314.00-15.30
5Yenice Mahallesi30728400 m2400 m2ARSAA3(0.30-0.90)228,00 TL91.200,00 TL2.736,00 TL17.05.202314.00-15.30
6Yenice Mahallesi30729400 m2400 m2ARSAA3(0.30-0.90)228,00 TL91.200,00 TL2.736,00 TL17.05.202314.00-15.30
7Yenice Mahallesi10881800 m2800 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,00 TL200.800,00 TL6.024,00 TL17.05.202314.00-15.30
8Yenice Mahallesi10882700 m2700 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,00 TL175.700,00 TL5.271,00 TL17.05.202314.00-15.30
9Yenice Mahallesi108831.174 m21.174 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,00 TL294.674,00 TL8.840,22 TL17.05.202314.00-15.30
10Yenice Mahallesi10885787 m2787 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,00 TL197.537,00 TL5.926,11 TL17.05.202314.00-15.30
11Yenice Mahallesi10886800 m2800 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,00 TL200.800,00 TL6.024,00 TL17.05.202314.00-15.30

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                        BASIN: 01821886                   bik.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir