- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’nin 40 adet Arsa Satış İlanı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 40 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Arsaların İhalesi 12.09.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:30’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
 3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

İLAN OLUNUR.

S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Solaklı Mahallesi 1118 1 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 202.920,00 TL 6.087,60 TL 12.09.2023 13.30-17.00
2 Solaklı Mahallesi 1118 2 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 202.920,00 TL 6.087,60 TL 12.09.2023 13.30-17.00
3 Solaklı Mahallesi 1118 3 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 202.920,00 TL 6.087,60 TL 12.09.2023 13.30-17.00
4 Solaklı Mahallesi 1118 4 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 202.920,00 TL 6.087,60 TL 12.09.2023 13.30-17.00
5 Solaklı Mahallesi 1118 5 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 202.920,00 TL 6.087,60 TL 12.09.2023 13.30-17.00
6 Solaklı Mahallesi 1118 6 536,00 536,00 ARSA A2(0.30-0.60) 380,00 TL 203.680,00 TL 6.110,40 TL 12.09.2023 13.30-17.00
7 Solaklı Mahallesi 1117 1 525,00 525,00 ARSA A2(0.30-0.60) 405,00 TL 212.625,00 TL 6.378,75 TL 12.09.2023 13.30-17.00
8 Solaklı Mahallesi 1117 2 525,00 525,00 ARSA A2(0.30-0.60) 405,00 TL 212.625,00 TL 6.378,75 TL 12.09.2023 13.30-17.00
9 Solaklı Mahallesi 1117 3 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 405,00 TL 202.500,00 TL 6.075,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
10 Solaklı Mahallesi 1117 4 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
11 Solaklı Mahallesi 1117 5 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
12 Solaklı Mahallesi 1117 6 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
13 Solaklı Mahallesi 1117 7 533,00 533,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 189.215,00 TL 5.676,45 TL 12.09.2023 13.30-17.00
14 Solaklı Mahallesi 1117 8 533,00 533,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 189.215,00 TL 5.676,45 TL 12.09.2023 13.30-17.00
15 Solaklı Mahallesi 1117 9 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
16 Solaklı Mahallesi 1117 10 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
17 Solaklı Mahallesi 1117 11 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 355,00 TL 177.500,00 TL 5.325,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
18 Solaklı Mahallesi 1117 12 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 405,00 TL 202.500,00 TL 6.075,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
19 Solaklı Mahallesi 1119 1 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 182.000,00 TL 5.460,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
20 Solaklı Mahallesi 1119 2 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 182.000,00 TL 5.460,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
21 Solaklı Mahallesi 1119 3 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
22 Solaklı Mahallesi 1119 4 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
23 Solaklı Mahallesi 1119 5 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.000
24 Solaklı Mahallesi 1119 6 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.000
25 Solaklı Mahallesi 1119 7 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
26 Solaklı Mahallesi 1119 8 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 172.250,00 TL 5.167,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
27 Solaklı Mahallesi 1119 9 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 172.250,00 TL 5.167,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
28 Solaklı Mahallesi 1119 10 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
29 Solaklı Mahallesi 1119 11 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
30 Solaklı Mahallesi 1119 12 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
31 Solaklı Mahallesi 1119 13 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
32 Solaklı Mahallesi 1119 14 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 325,00 TL 165.750,00 TL 4.972,50 TL 12.09.2023 13.30-17.00
33 Şatıroğlu Mahallesi 1109 2 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 105.000,00 TL 3.150,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
34 Şatıroğlu Mahallesi 1109 3 500,00 500,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 105.000,00 TL 3.150,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
35 Şatıroğlu Mahallesi 1107 2 550,00 550,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 115.500,00 TL 3.465,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
36 Şatıroğlu Mahallesi 1107 3 550,00 550,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 115.500,00 TL 3.465,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
37 Şatıroğlu Mahallesi 1107 4 550,00 550,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 115.500,00 TL 3.465,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
38 Şatıroğlu Mahallesi 1107 5 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 117.600,00 TL 3.528,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
39 Şatıroğlu Mahallesi 1107 6 550,00 550,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 115.500,00 TL 3.465,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00
40 Şatıroğlu Mahallesi 1107 7 550,00 550,00 ARSA A2(0.30-0.60) 210,00 TL 115.500,00 TL 3.465,00 TL 12.09.2023 13.30-17.00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir