- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

MUCUR MALMÜDÜRLÜĞÜ İLAN TEBLİĞ LİSTESİ

Mucur Malmüdürlüğünce aşağıda adı soyadı belirtilen mükellefler adına düzenlenen Ödeme emri  mükellefin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamayan mükellefler 213 Sayılı V.U.K.nun 103,104 maddeleri gereğince iş bu ilan Dairemiz ilan panosuna asıldığı tarihi izleyen 15 (Onbeş) inci günün ilan tarihi olarak kabul edileceğini, aynı kanunun 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden başlıyarak 1 ay içerisinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yada açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı ilan tarihinden başlıyarak 1 ay içinde müracaat etmeyen ve açık adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 17.10.2017

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir