- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/145 Esas KAMULAŞTIRMA İLAN

T.C.
MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/145 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırşehir ili Mucur ilçesi, Tataryeğenağa köyü,
ADA NO : 127
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 30.843,32 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman BAHADIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 13/03/2003 tarih ve 101-25/032 sayılı kurul kararıyla Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman illerinde elektrik dağıtım faaliyetinde bulunması için EPDK tarafından dağıtım lisansı verilmiş, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrası yollamasıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 ve 7. Maddesi muvacehesinde, TEDAŞ Yönetim Kurulunca alınan 15.12.2021 tarih ve 39-4416 sayılı Kamulaştırma Kararı ile MEDAŞ yararına Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılarak irtifak hakkı bedeli / mülkiyet bedel tespiti ile mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının TEDAŞ adına tescili maksadıyla “Çiğdem KÖK-Büyükburunağıl KÖK Enerji Nakil Hattı” için kamulaştırma kararı alınmış, Mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının Tedaş adına tescilini istediklerini, ilgili kamulaştırma kararı ile davalıya ait Kırşehir ili, Mucur İlçesi, TataryeğenağaKöyü,127 Ada, 1 Parselde bulunan taşınmazda enerji nakil hattı kurulmasına karar verildiğini, taşınmazın 2.175,55 m2 lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ve 9,61 m2 lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenerek Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına TESCİLİNE dair,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/145 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de            BASIN:ILN01887919

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir