- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR İCRA DAİRESİ 2015/195 ESAS

T.C.
MUCUR
İCRA DAİRESİ
2015/195 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle 103 Ada, 8 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz. Mucur Belediye İmar planı sınırları dahilinde olup, her türlü Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz ilçe merkezine yakın konumda yer almaktadır.B-4 Kat’a müsaadelidir.
Yüzölçümü : 74 m2
Kıymeti : 16.280,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/04/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Mucur Belediye Meclis Salonu
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle 3000 Ada, 19 Parsel A Blok3.kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken niteliklitaşınmaz Mucur Belediyesi imar planı sınırları içerisinde olup,her türlü belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz ilçe merkezinde yer almakta ve sosyal alanlara (eğitim,kültür,hastane,dini tesis, kamu kurum ve kuruluşları vs.) yakın konumdadır.Taşınmaz ara kattadır.Taşınmazın bulunduğu apartmanın ısı yalıtımı bulunmamaktadır.Yapıda asansör yoktur.Taşınmazın bulunduğu bina yaklaşık 20-30 yıllık bir yapıdır:yapının yapım yılı ve kullanılan malzemeleri itibarı ile 06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmeliğe uygun olmadığı kanaatı vardır.Taşınmaz 4 oda 1 salondan ibaret olup yaklaşık 140 m2 kapalı alana sahiptir.Taşınmazın odalarından ikisi bitişik nizam yapıya sınır durumdadır ve güneş almayan karanlık oda vasfındadır.Taşınmazın dış kapısı ahşap,iç kapıları ve pencere doğramaları ahşap,zemin kaplamaları ve ıslak hacimleri fayans olarak yapılmış olup,yapı malzemeleri eski ve yıpranmış durumdadır.B-6 Kat’a müsaadelidir.
Arsa Payı : 143/8289
Kıymeti : 84.700,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/04/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri : Mucur Belediye Meclis Salonu
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle,296 Ada, 9 Parsel,Tarla nitelikli taşınmaz , toprak yapısı, yola yakınlığı, sulu ve kıraç olması ile arazinin verimleri taşınmazı olumlu kılar.Belediye imar alanı dışında kalmaktadır.
Yüzölçümü : 41.627 m2
Kıymeti : 114.474,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/04/2018 günü 10:40 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri : Mucur Belediye Meclis Salonu
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle,103 Ada, 1 Parsel avlulu kerpiç ev nitelikli taşınmaz her ne kadar avlulu kerpiç ev olarak geçmekte ise de, taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Mucur Belediye İmar Planı sınırları dahilinde olup,her türlüBelediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz ilçe merkezine yakın konumda yer almaktadır.B-4 Kat’a müsaadelidir.
Yüzölçümü : 266 m2
Kıymeti : 58.520,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Mucur Belediye Meclis Salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/195 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2018
Kadir ÇAĞLAR
İcra Müdür V.
72682
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Basın No: 31

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir