- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

2022/123 MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda açık kimliği yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davasına esas olmak üzere;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,
DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ VASFI
2022/123 Kırşehir Mucur Solaklı Boraz 350 5 13.367,00 Tarla
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Mucur Belediye Başkanlığı
c) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
d) Açılacak bu davalara husumetin Mucur Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerekeceği,
e) Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanıza rağmen, dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Mucur Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, bildirdiğiniz bir banka hesabına hak sahibi adına yatırılacağı,
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği,
h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaatının kanundan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu
hususları, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/07/2022

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                                                    BASIN: ILN01924967                                                                          bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir