- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevki 762 ada 2 parsel 3.205 m2, Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel 32.981,70 m2, Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 685 ada 4 parsel 650 m2 taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevki 762 ada 2 parsel 3.205 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 510.00 TL olup % 3 geçici teminatı 49.036,50 TL;
2-b) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel 32.981,70 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 25.00 TL olup % 3 geçici teminatı 24.736,30 TL;
2-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 685 ada 4 parsel 650 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 55.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.072,50 TL’ dir.
3-a) Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevki 762 ada 2 parsel taşınmazın ihalesi 10.02.2017 Cuma günü saat 14:15’ te,
3-b) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel taşınmazın ihalesi 10.02.2017 Cuma günü saat 14:45’ de;
3-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 685 ada 4 parsel taşınmazın ihalesi 10.02.2017 Cuma günü saat 15:00’ de Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 17.02.2017 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ªartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kiºilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— Vergi kimlik numarası
— İkametgâh İl Muhabereni
8) İhaleye tüzel kiºi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kiºilerin imza sirküsünü ihale baºlamadan önce, ihale
komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.

(B.No:38)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir