- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/150 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/150 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırşehir ili Mucur ilçesi Tataryeğenağa köyü
ADA NO : 106 / 108
PARSEL NO : 3 / 43
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 34.975,87 / 11.990,14
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DAVALILAR : 1- DÖNDÜ ŞENOL
2- ELİF CAN
3- ELİF YİĞİT (Müteveffa)
4- ERCAN YİĞİT
5- ESME YİĞİT
6- GÜLŞEN YİĞİT
7- HÜSNE YİĞİT(Müteveffa)
8- MEHMET YİĞİT (Müteveffa)
9- MEHMET YİĞİT
10- MEMDUHA YİĞİT
11- MUSTAFA YİĞİT
12- OSMAN YİĞİT (Müteveffa)
13- ÖMER YİĞİT (Müteveffa)
14- SEVİM KOÇAK
15- SOLMAZ YILDIZ
16- YILMAZ YİĞİT
17- ZAHİDE GÜNERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 13/03/2003 tarih ve 101-25/032 sayılı kurul kararıyla Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman illerinde elektrik dağıtım faaliyetinde bulunması için EPDK tarafından dağıtım lisansı verildiğini, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrası yollamasıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 ve 7. Maddesi muvacehesinde, TEDAŞ Yönetim Kurulunca alınan 15.12.2021 tarih ve 39-4416 sayılı Kamulaştırma Kararı ile MEDAŞ yararına Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılarak irtifak hakkı bedeli / mülkiyet bedel tespiti ile mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının TEDAŞ adına tescili maksadıyla “Çiğdem KÖK-Büyükburunağıl KÖK Enerji Nakil Hattı” için kamulaştırma kararı alındığını, mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının Tedaş adına tescilini istediklerini, ilgili kamulaştırma kararı ile davalıya ait Kırşehir ili, Mucur İlçesi, TataryeğenağaKöyü,106 Ada, 3 Parsel ve 108 Ada, 43 Parselde bulunan taşınmazda enerji nakil hattı kurulmasına karar verildiğini, davalıya ait olan Kırşehir ili, Mucur İlçesi, TataryeğenağaKöyü,106 Ada, 3 Parselde bulunan taşınmazın 1.369,91 m2 lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ve 3,60 m2 lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenerek Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına TESCİLİ ile, davalıya ait olan Kırşehir ili, Mucur İlçesi, TataryeğenağaKöyü,108 Ada, 43 Parselde bulunan taşınmazın 1.633,07 m2 lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ve 0,08 m2 lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenerek Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına TESCİLİNE dair,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/150 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de            BASIN:ILN01887852

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir