- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
GÜNCEL POLİTİKA YEREL

Mucur Malmüdürlüğü’nden Borçların Yapılandırılması Hakkında açıklamalar

7440 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemleri 03 Nisan 2023 itibarıyla başladı.
Son dönemdeki yüksek enflasyon ortamında ödeme güçleri zayıflayan mükellefleri rahatlatacak ve vergiden prim borçlusuna kadar pek çok mükellefe rahat bir nefes aldıracak olan “Yapılandırma Kanunu” diğer bir değişle “Vergi Affı Yasası” çıktı.
“BİRÇOK ALANDA YAPILANDIRMA YAPILABİLİR…”
Mucur Malmüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bu kanun ile Mükellefler sadece kesinleşmiş değil inceleme, hatta dava aşamasındaki borçları için de yapılandırmaya başvurabilecek.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/12/2022 tarihinden önceki ödenmemiş kamu alacakları ve bunların fer’ileri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanacaktır.
Enflasyonun vatandaşlar ve firmalar özelinde yarattığı ekonomik ve manevi tahribatı gidermek, istihdamı ve üretimi desteklemek, bütçe ile kaynak sağlamak amaçlarıyla, vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere pek çok kamu alacağı ile ilgili olarak getirilen 7440 sayılı Yapılandırma Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun vergi, sigorta, gümrük ve çeşitli kamu alacakları konusunda ödeme kolaylıkları başta olmak üzere şu başlıklarda önemli düzenlemeler içeriyor:
1. Kamuya Olan Borçların Yapılandırılması Ve Devam Eden Dava ve Vergi İncelemelerinin Sonlandırılması,
2. Gelir, Kurumlar, KDV ve Muhtasar ve Kâr Payı Stopaj Vergilerinde Matrah Artırımı,
3. Kasa, Ortak Cari ve İlgili Diğer Hesaplar İle Emtia ve Demirbaş Stoklarına İlişkin Düzeltme İmkânı,
4. Sgk Alacakları, Bazı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Odalarına Olan Kesinleşmiş Alacaklar Da Dahil Yeniden Yapılandırma Ve Diğer Düzenlemeler yer almaktadır.” denildi. Haber: Ayşegül Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir