- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR İCRA DAİRESİ 2015 / 14 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
MUCUR
İCRA DAİRESİ
2015 / 14 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Şatıroğlu/Davutağaçeşmesi Mahalle/Mevkii, 394 Ada No, 20 Parsel No’da kayıtlı taşınmaz tapuda tarla ve bağ vasfında olup, kıraç tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü        : 4.412 m2
Kıymeti : 6.618,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Şatıroğlu/Say Mahalle/Mevkii, 399 Ada No, 5 Parsel No’da kayıtlı taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kıraç tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü        : 21.880 m2
Kıymeti: 32.820,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yenice/Bozyer Mahalle/Mevkii, 294 Ada No, 34 Parsel No’da kayıtlı taşınmaz tapuda müfrez tarla vasfındadır.
Yüzölçümü        : 68 m2
Kıymeti    : 68,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 10:35 – 10:40 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 10:35 – 10:40 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Hamdiye Mahallesi, 3158 Ada, 1 Parsel, 1 nolu bağımsız bölüm. Taşınmaz tapuda dükkan vasfında olup, belediye imar planı sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine yakın bir konumda bulunmakta ve depo olarak kullanılmaktadır.
Adresi            : Hamdiye Mah. Dr. Cemil Attar Sok. No:22 Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü        : 53,34 m2
Kıymeti: 15.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Hamdiye Mahallesi, 3158 Ada, 1 Parsel, 2 nolu bağımsız bölüm. Taşınmaz tapuda dükkan vasfında olup, belediye imar planı sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine yakın bir konumda bulunmakta ve depo olarak kullanılmaktadır.
Adresi            : Hamdiye Mah. Dr. Cemil Attar Sok. No:22 Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü        : 35,18 m2
Kıymeti : 10.000,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 10:55 – 11:00 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 10:55 – 11:00 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Hamdiye Mahallesi, 3158 Ada, 1 Parsel, 6 nolu bağımsız bölüm. Taşınmaz tapuda dükkan vasfında olup, belediye imar planı sınırları içerisinde yer almaktadır. Halihazırda 1 ve 2 nolu dükkanlarla duvarların kaldırılması suretiyle birleştirilmiştir. İlçe merkezine yakın bir konumda bulunmakta ve depo olarak kullanılmaktadır.
Adresi            : Hamdiye Mah. Dr. Cemil Attar Sok. No:22 Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü        : 18,15 m2
Kıymeti: 5.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 11:05 – 11:10 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 11:05 – 11:10 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yenice/Sakarya Caddesi Mahalle/Mevkii, 3141 Ada, 1 Parsel, 2 nolu bağımsız bölüm. Taşınmaz tapuda mesken vasfında olup, zemin katta yer almaktadır. 3 oda 1 salondan ibaret, yaklaşık 130 m2 kapalı alana sahiptir. Dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap, yerler fayans, camlar pvc’dir.
Adresi            : Yenice Mah. Sakarya Cad. No:50 Merkez / KIRŞEHİR
Yüzölçümü        : 130 m2
Kıymeti: 65.000,00 TL
KDV Oranı    : %1
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 27/07/2017 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü        : 21/08/2017 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri        : Mucur Belediye Başkanlığı Binası-Belediye Meclis Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.     2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İşbu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade gelen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/06/2017                     Aytekin KILIÇARSLAN
İcra Müdürü
139127
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. (B.No:219)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir