- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/3 SATIŞ

T.C.
MUCUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 102 Ada No, 83 Parsel No, KIZILDAĞ Mahalle/Mevkii, GEYİCEK KÖYÜ Köyü, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü : 29.128,79 m2
Kıymeti : 23.303,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 144 Ada No, 1 Parsel No, KÖYİÇİ Mahalle/Mevkii, GEYİCEK KÖYÜ Köyü, TAŞINMAZ ARSA VASFINDADIR.
Yüzölçümü : 93,71 m2
Kıymeti : 187,42 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 135 Ada No, 2 Parsel No, köyiçi mahalle/mevkii, geyicek köyü köyü, taşınmaz tapuda arsa vasfında olup üzerinde 50-60 atıl vaziyette 100 m2 yüzölçümünde kerpiç ahır bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 105,56 m2
Kıymeti : 8.212,12 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 109 Ada No, 176 Parsel No, KÖYÖNÜ Mahalle/Mevkii, GEYCEK KÖYÜ Köyü, Taşınmaz tapuda Bağ vasfında olup bağ vasfını kaybettiği kuru tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 3.296,87 m2
Kıymeti : 1.649,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 114 Ada No, 56 Parsel No, KÖYÖNÜ Mahalle/Mevkii, GEYİCEK KÖYÜ Köyü, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü : 2.295,68 m2
Kıymeti : 3.443,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 109 Ada No, 92 Parsel No, köyönü Mahalle/Mevkii, geyicek köyü Köyü, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisi
niteliğindedir
Yüzölçümü : 91.852,83 m2
Kıymeti : 137.779,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 136 Ada No, 4 Parsel No, KÖYİÇİ Mahalle/Mevkii, GEYİCEK KÖYÜ Köyü, TAŞINMAZ ARSA VASFINDADIR
Yüzölçümü : 406,20 m2
Kıymeti : 812,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/07/2017
Mehmet YILMAZ
Satış Memuru
152086
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. (B.No:279)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir