- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 SATIŞ

T.C.
MUCUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 104 Ada, 4 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, kızıldağ Mevkii, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 16.813,65 m2Kıymeti : 25.221,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:00 – 09:05 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:00 – 09:05 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 751 Parsel, YAZIKINIK Mahalle/Köy, büyük kabakçıl Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vafsında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 41.500 m2Kıymeti : 62.250,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:10 – 09:15 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:10 – 09:15 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 109 Ada, 307 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, yanıkyer Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 65.325,25 m2Kıymeti : 97.987,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:20 – 09:25 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:20 – 09:25 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 1022 Parsel, BUDAK Mahalle/Köy, Uluyer Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup sulu tarım arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü : 42.550 m2Kıymeti : 148.925,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:30 – 09:35 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 113 Ada, 13 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, köy önü Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. üzerinde Türkiye Elektrik iletişim A.Ş Genel Müdürlüğünün 13.400 m2 irtifak hakkı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 33.191,84 m2Kıymeti : 99.576,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:40 – 09:45 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:40 – 09:45 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 98 Ada, 3 Parsel, YENİCE Mahalle/Köy, esen caddesi Mevkii, Taşınmaz tapuda kargir apartman ve arsası olarak geçmekte olup 4 katlı bodrum+zemin+2 kat olarak 630 m2 kapalı alana sahiptir.
Yüzölçümü : 665,28 m2Kıymeti : 470.836,80 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 09:50 – 09:55 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:50 – 09:55 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 123 Ada, 10 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, yanıkyer Mevkii, taşınmaz tapuda bağ vasfında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış bakımsız bağ olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 3.470,41 m2Kıymeti : 4.337,50 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 779 Parsel, YAZIKINIK Mahalle/Köy, küçük kabakçıl Mevkii, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 30.400 m2Kıymeti : 45.600,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 109 Ada, 2 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, kıran yurdu Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 13.883,53 m2Kıymeti : 20.826,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 176 Ada, 4 Parsel, GEYİCEK Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Taşınmaz tapuda kerpiç ev ve avlusu olarak geçmekte olup bakımsız ve taşıyıcı özelliğini kaybetmiştir.
Yüzölçümü : 1.503,44 m2Kıymeti : 26.658,28 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2019
Mehmet YILMAZ
Satış Memuru
152086
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Basın NO: 135

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir