- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-a) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan bina 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
1-b) Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan binanın muammen bedeli yıllık 850,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 76,30 TL’dir.
1-c) Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan binanın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat:13:00’te Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 14.01.2019 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
2) Mülkiyeti Belediyemize ait Solaklı Mahallesi Körpınar Mevki 614 ada 3 parsel 500 m2, 4 parsel 500 m2 ve 6 parsel 650 m2 arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;
2-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;
2-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel 650 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.560,00 TL’dir.
3-a) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat:13:10’da;
3-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat:13:20’da;
3-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat:13:30’da; Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 14.01.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4-a) Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş, hizmet dışı bırakılan satışı öngörülen ve trafikten çekilen aşağıda model, cins, miktar ve değerleri yazılı araçlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
4-b) İhale 07.01.2018 Pazartesi günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 14.01.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.5) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
7) Satışı yapılacak araçlar belediyemiz dolazlı mevkii yedieminde bulunmaktadır. Alıcıların ihale öncesi aracı bizzat gelerek inceleme yapabilir.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
9) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— Vergi kimlik numarası
— İkametgâh İl Muhabereni
10) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
(B.No:349)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir