- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı üzeri Alparslan Türkeş Parkında bulunan 200 m2 dükkan ve Acıöz Mahallesi Bahattin Mevkii 470 ada 1 parsel 7.200 m2 çeşme ve arsa üzerindeki havuz 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
2) Yenice Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı üzeri Alparslan Türkeş Parkında bulunan 200 m2 dükkanın muammen bedeli yıllık 9.600,00 TL olup geçici teminatı (%3) 864,00 TL; Acıöz Mahallesi Bahattin Mevkii 470 ada 1 parsel 7.200 m2 çeşme ve arsa üzerindeki havuzun muammen bedeli yıllık 1.000,00 TL olup geçici teminatı (%3) 90,00 TL; dir.
3)Yenice Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı üzeri Alparslan Türkeş Parkında bulunan 200 m2 dükkanın ihalesi 12.03.2019 Salı günü Saat:14:30’te;
Acıöz Mahallesi Bahattin Mevkii 470 ada 1 parsel 7.200 m2 çeşme ve arsa üzerindeki havuzun ihalesi 12.03.2019 Salı günü Saat:14:45’te; Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 19.03.2019 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek İhale Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— Vergi kimlik numarası
— İkametgâh İl Muhabereni
8) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
(Basın No:49)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir