- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait ilçemiz köylerinde bulunan taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Mucur Hükümet Konağı ikinci katında hizmet veren Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
A) Satışı Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 199/1 1551,50 Tam 9.309,00 2.327,25 27.03.2019 09:00
2 Kırşehir/Mucur Geycek Kıranyurdu Tarla 106/48 20.041,18 Tam 40.082,36 10020,60 27.03.2019 09:15
3 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Ham Toprak —/1219 2.149,18 Tam 28.000,00 7.000,00 27.03.2019 09:30
4 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Ham Toprak —/1220 1.650,85 Tam 21.500,00 5.375,00 27.03.2019 09:45
5 Kırşehir/Mucur İnaç Ham Toprak 105/2 537,43 Tam 4.299,44 1.074,87 27.03.2019 10:00
6 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Arsa 107/25 2.400,00 Tam 21.600,00 5.400,00 27.03.2019 10:15
7 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Arsa 107/26 2.002,40 Tam 16.019,20 4.004,80 27.03.2019 10:30
8 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Ham Toprak 120/24 823,44 Tam 6.587,52 1.646,88 27.03.2019 10:45
9 Kırşehir/Mucur İnaç Ham Toprak 134/3 935,40 Tam 7.483,20 1.870,80 27.03.2019 11:00
10 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Arsa 138/5 631,42 Tam 5.051,36 1.262,84 27.03.2019 11:15
11 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Arsa 153/6 308,38 Tam 2.467,04 616,76 27.03.2019 11:30
12 Kırşehir/Mucur İnaç Köyiçi Arsa 153/8 191,27 Tam 1.530,16 382,54 27.03.2019 11:45
13 Kırşehir/Mucur Karacalı Ham Toprak —/1423 2.236,88 Tam 13.421,28 3.355,32 27.03.2019 13:30
14 Kırşehir/Mucur Karaarkaç Ham Toprak 139/3 1.188,00 Tam 7.128,00 1.782,00 27.03.2019 13:45
15 Kırşehir/Mucur Kepez Köyiçi Arsa —/587 2.212,00 Tam 13.272,00 3.318,00 27.03.2019 14:00
16 Kırşehir/Mucur Kurugöl Ham Toprak 173/8 1.180,89 Tam 9.447,12 2.361,78 27.03.2019 14:15
17 Kırşehir/Mucur Kurugöl Ham Toprak 173/9 943,45 Tam 7.547,60 1.886,90 27.03.2019 14:30
18 Kırşehir/Mucur Kurugöl Beştepe Tarla 282/185 5.149,68 Tam 12.900,00 3.225,00 27.03.2019 14:45
19 Kırşehir/Mucur Küçükkayapa Ham Toprak 115/4 1.451,20 Tam 8.707,20 2.176,80 27.03.2019 15:00
20 Kırşehir/Mucur Rahmalar Köyiçi Ham Toprak —/556 2.484,00 Tam 14.904,00 3.726,00 27.03.2019 15:15

B) Kiralanacak Taşınmazlar 

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Kira Süresi Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Kuşaklı Atkafası Arsa 160/6 20.000,02 Tam 5 Yıl 4.800,00 1.200,00 27.03.2019 15:30

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR
Basın No: 068

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir