- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur İcra Dairesinden 3 Adet Tarla Satılacak

T.C.
MUCURİCRA DAİRESİ
2022/5 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığının 23/02/2021 tarih ve 20261793-045-E. 26/1209 sayılı yazısı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 11.06.2013 tarih , 2013/12903 Esas ve 2013/21875 Kararı ve T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı Mükellef hizmetleri KDV grup Başkanlığının 08.08.2012 tarihi ve B.07GİB.4.34.17.01-KDV Genel 2474 sayılı görüş yazısı gereğince KDV’nin ve Damga vergisinin satış bedeli ile birlikte yatırılması gerekmekte olup, KDV’nin satış bedeli ile birlikte yatırılmaması durumunda ihale kararı kaldırılacaktır.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahalle/Köy, SAY Mevkii, 399 Ada, 16 Parsel, Satışa konu taşınmaz kıraç tarla vasfında tarım arazisi olup mucur merkezine yaklaşık 8 km uzakta ve ilçe merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Kıraç araziler genellikle yöremizde arpa, buğday ve nohut ekilerek değerlendirilir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve doğu batı yönnüde %8-10 meyilli olduğu tespit edilmiştir. Toprak derinliği 70-90 cm dir.
Adresi Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Şatıroğlu Mah. Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü 26.400 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti 158.400,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 18/11/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 19/12/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, İĞDEDERESİ Mevkii, 228 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmaz kıraç tarla vasfında tarım arazisi olup mucur merkezine yaklaşık 4 km uzakta ve ilçe merkezinin batısında yer almaktadır. Kıraç araziler genellikle yöremizde arpa, buğday ve nohut ekilerek değerlendirilir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve doğu batı yönünde %5-6 meyilli olduğu tespit edilmiştir. Toprak derinliği 80-100 cm dir.
Adresi Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Osmangazi Mah. Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü 29.675 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti 207.725,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 18/11/2022 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü 19/12/2022 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, YENİCE Mahalle/Köy, SAY Mevkii, 149 Ada, 35 Parsel, Satışa konu taşınmaz kıraç tarla vasfında tarım arazisi olup mucur merkezine yaklaşık 7 km uzakta ve liçe merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Kıraç araziler genellikle yöremizde arpa, buğday ve nohut ekilerek değerlendirilir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve kuzey güney yönünde %8-10 meyilli olduğu tespit edilmiştir. Toprak derinliği 70-90 cm dir.
Adresi Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yenice Mah. Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü 40.480 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti 242.880,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 18/11/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü 19/12/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/5 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64′ e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                   BASIN: ILN01710365

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir