- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/2 SATIŞ

T.C.
MUCUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 112 Ada, 10 Parsel, GÜZYURDU Mahalle/Köy, kızıldağ Mevkii, taşınmaz tapu da tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir. 112 ada 9 parselle bir bütün olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 11.402,58 m2Kıymeti : 22.804,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/07/2019 günü 09:00 – 09:05 arası
2. Satış Günü : 29/07/2019 günü 09:00 – 09:05 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans Salonu
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 112 Ada, 9 Parsel, GÜZYURDU Mahalle/Köy, kızıldağ Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir 112 ada 10 parsel ile bir bütün olarak kullanılmaktadır
Yüzölçümü : 6.727,44 m2Kıymeti : 13.454,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/07/2019 günü 09:10 – 09:15 arası
2. Satış Günü : 29/07/2019 günü 09:10 – 09:15 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans Salonu
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 112 Ada, 4 Parsel, GÜZYURDU Mahalle/Köy, KIZILDAĞ Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 58.028,60 m2Kıymeti : 116.056,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/07/2019 günü 09:20 – 09:25 arası
2. Satış Günü : 29/07/2019 günü 09:20 – 09:25 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Konferans salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2019
Mehmet YILMAZ
Satış Memuru
152086
(Basın No: 031)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir